chứng mỉnh rằng x(x+1)(x-1)= x mũ 3 – x

chứng mỉnh rằng x(x+1)(x-1)= x mũ 3 – x

2 bình luận về “chứng mỉnh rằng x(x+1)(x-1)= x mũ 3 – x”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có VT = x ( x + 1 ) ( x – 1 )
  = x ( x² – x + x – 1 )
  = x ( x² – 1 )
  = x³ – x = VP ( đpcm )
  color{red}{#Ken}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới