chứng minh rằng S = 3^1 + 3^2 + 3^3 +..+ 3^100 chia hết cho 120

chứng minh rằng S = 3^1 + 3^2 + 3^3 +..+ 3^100 chia hết cho 120

2 bình luận về “chứng minh rằng S = 3^1 + 3^2 + 3^3 +..+ 3^100 chia hết cho 120”

 1. S=3+3^2+3^3+…+3^100
  =(3+3^2+3^3+3^4)+(3^5+3^6+3^7+3^8)+…+(3^97+3^98+3^99+3^100)
  =120+3^4(3+3^2+3^3+3^4)+…+3^96(3+3^2+3^3+3^4)
  =120+3^4 .120+…+3^96 .120
  =120(1+3^4+3^8+…+3^96) vdots 120
  -> ta có điều phải chứng minh.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới