cuộc khảo sát học sinh lớp 7b . 2/5 bạn chọn môn anh . 20% bạn chọn toán. 3/10 bạn chọn môn văn. 15 học sinh chọn các môn khá

cuộc khảo sát học sinh lớp 7b . 2/5 bạn chọn môn anh . 20% bạn chọn toán. 3/10 bạn chọn môn văn. 15 học sinh chọn các môn khác. hỏi có bao nhiêu bạn chọn các môn toán văn anhViết một bình luận

Câu hỏi mới