Dạ cho mình hỏi trong bài toán Có 2 thanh sắt phi 18: thanh thứ nhất dài 2m có khối lượng 4 kg ; thanh thứ hai dài 5m có khối

Dạ cho mình hỏi trong bài toán Có 2 thanh sắt phi 18: thanh thứ nhất dài 2m có khối lượng 4 kg ; thanh thứ hai dài 5m có khối lượng là 10kg , tại sao 2 m/5m lại bằng 4kg /10kg được ạ 2/5 và 4/10 là 2 phân số khác nhau , mà 1 cái là mét còn 1 cái là kg tại sao lại bằng nhau được ạ ai có thể giải thích giúp mk dc không ạViết một bình luận

Câu hỏi mới