Dân số TP Thủ Đức năm 2020 là 1 013 795 người. Làm tròn số này với độ chính xác d = 500.

Dân số TP Thủ Đức năm 2020 là 1 013 795 người. Làm tròn số này với độ
chính xác d = 500.

2 bình luận về “Dân số TP Thủ Đức năm 2020 là 1 013 795 người. Làm tròn số này với độ chính xác d = 500.”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới