để chảy một bể cạn,3 máy bơm cần chảy trong 2 giờ.hỏi nếu có 6 máy bơm cùng chảy thì bao lâu sẽ đầy

để chảy một bể cạn,3 máy bơm cần chảy trong 2 giờ.hỏi nếu có 6 máy bơm cùng chảy thì bao lâu sẽ đầy

1 bình luận về “để chảy một bể cạn,3 máy bơm cần chảy trong 2 giờ.hỏi nếu có 6 máy bơm cùng chảy thì bao lâu sẽ đầy”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới