Giá mỗi kg gạo loại II là 60% giá mỗi kg gạo loại I. Hỏi cùng với số tiền để mua 24kg loại I có thể mua bao nhiêu kg gạo loạ

Giá mỗi kg gạo loại II là 60% giá mỗi kg gạo loại I. Hỏi cùng với số tiền để mua 24kg loại I có thể mua bao nhiêu kg gạo loại II?
mng giúp em với ạ

1 bình luận về “Giá mỗi kg gạo loại II là 60% giá mỗi kg gạo loại I. Hỏi cùng với số tiền để mua 24kg loại I có thể mua bao nhiêu kg gạo loạ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới