Giá tiền của 9 quyển vở là bao nhiêu biết giá tiền của 6 quyển vở cùng loại là 210 000 đồng

Giá tiền của 9 quyển vở là bao nhiêu biết giá tiền của 6 quyển vở cùng loại là 210 000 đồng

2 bình luận về “Giá tiền của 9 quyển vở là bao nhiêu biết giá tiền của 6 quyển vở cùng loại là 210 000 đồng”

 1. Giải đáp:
   315000 đồng .
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 quyển vở có số tiền là:
               210000 : 6 = 35000 (đồng)
   9 quyển vở có số tiền là:
               35000 × 9 = 315000 (đồng)
  @${Bơ}$

  Trả lời
 2. Ken  
  Gọi số tiền của 9 quyển vở là x  ( đồng ) 
  Vì giá tiền và số quyển vở tỉ lệ thuận với nhau , nên ta có : 
  =>  $\dfrac{x}{210000}$= 9 / 6 => x = $\dfrac{210 000 . 9}{6}$ = 315 000 
  Vậy giá tiền của 9 quyển vở là 315 000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận