Giúp mình bài toán này đi chia số 135 thành 3 phần tỉ lệ với 3 ,4 ,8 Hãy tìm mỗi phần của số đó

Giúp mình bài toán này đi chia số 135 thành 3 phần tỉ lệ với 3 ,4 ,8 Hãy tìm mỗi phần của số đóViết một bình luận

Câu hỏi mới