Giúp mk với thiên tài toán, mod hoặc BĐHH với ạkkkkkkkkkkkkkkk Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính: `a) 5^7 . 4^2 . (2/5)^

Giúp mk với thiên tài toán, mod hoặc BĐHH với ạkkkkkkkkkkkkkkk
Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
`a) 5^7 . 4^2 . (2/5)^2`
Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:
`a) 4x – 2/3 = 5/5 – 1/2`
`b) |x 1| = 5`

2 bình luận về “Giúp mk với thiên tài toán, mod hoặc BĐHH với ạkkkkkkkkkkkkkkk Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính: `a) 5^7 . 4^2 . (2/5)^”

 1. Bài 1:
  a)5^7 *4^2*(2/5)^2
  =5^7*16*2^2/5^2
  =5^7/5^2*16*4
  =5^5*64
  =3125*64
  =200 000
  Bài 2:
  4x-2/3=5/5-1/2
  4x-2/3=1-1/2
  4x-2/3=1/2
  4x=1/2+2/3
  4x=7/6
  x=7/6:4
  x=7/6*1/4
  x=7/24
  Vậy x=7/24
  b)|x-1|=5
  <=>[(|x-1|=5),(|-(x-1)|=5):}
  <=>[(x-1=5),(x-1=-5):}
  <=>[(x-1=5),(x=-5+1):}
  <=>[(x=6),(x=-4):}
  <=>[(x=6),(x=-4):}
  Vậy x in {-4;6}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới