gọi tia Oz là tia phan giác của góc bẹt xOy .vẽ hai góc nhọn kề nhau là zOm mà zOm sao cho hai tia Om , Ox cùng thuộc một nữa

gọi tia Oz là tia phan giác của góc bẹt xOy .vẽ hai góc nhọn kề nhau là zOm mà zOm sao cho hai tia Om , Ox cùng thuộc một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Oz và $\widehat{zOm}$ = $\widehat{zOn}$
a)tia Oz có phải là tia phân giác của góc mOn không , vì sao ?
b)vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox . vì sao có khẳng định tia Ox là tiaphaan giác của góc mOt

1 bình luận về “gọi tia Oz là tia phan giác của góc bẹt xOy .vẽ hai góc nhọn kề nhau là zOm mà zOm sao cho hai tia Om , Ox cùng thuộc một nữa”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) có $\widehat{zOm}$ = $\widehat{zOn }$ (1) (đề bài)
  $\widehat{zOm}$ và $\widehat{zOn}$ là hai góc nhọt nên . 
                $\widehat{zOm}$ + $\widehat{zOn}$ < 180$^{o}$ 
  suy ra tia Oz nằm ở giữa hai tia Om , On 
  Từ (1) và (2) suy ra tia Oz là tia phân giác của góc $\widehat{mOn}$
  b)Ta dễ thấy $\widehat{xOn}$ = $\widehat{yOn}$ (cùng phụ với hai góc bằng nhau )
                        $\widehat{xOt}$=$\widehat{yOn}$ (cùng bù với góc $\widehat{yOt}$ )
                        ⇒ $\widehat{xOm}$ = $\widehat{yOt}$
  Ta chứng minh được $\widehat{xOn}$ là góc tù , do đó $\widehat{xOm}$ < $\widehat{xOn}$
  Vậy tia Om nằm giữa hai tia Ox , On suy ra $\widehat{nOm}$ < $\widehat{nOm}$ < $\widehat{nOt}$ nên tia Ox nằm giữa hai tia Om , Ot (4) . Từ (3) và (4) suy ra tia Ox là tia phân giác của góc $\widehat{mOt}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới