Hai bạn Long và Minh làm mứt đâu từ 5kg dâu, theo công thức cứ 2kg dâu cần 3kg đường. Vậy Long và Minh cần bao nhiêu kg đường

Hai bạn Long và Minh làm mứt đâu từ 5kg dâu, theo công thức cứ 2kg dâu cần 3kg đường. Vậy Long và Minh cần bao nhiêu kg đường?
MÌNH ĐAG CẦN GẤP NHA
Viết một bình luận