Hai người thợ An và Bình chia nhau một khoản tiền công. Sau khi nhận tiền, An nhận xét: “Nếu phần của mình được tăng thêm 6%

Hai người thợ An và Bình chia nhau một khoản tiền công. Sau khi nhận tiền, An nhận xét: “Nếu phần của mình được tăng thêm 6% thì phần của Bình sẽ giảm đi 5%”. Hỏi nếu phần của Bình được tăng thêm 30% thì phần của An sẽ bị giảm đi bao nhiêu phần trăm?

1 bình luận về “Hai người thợ An và Bình chia nhau một khoản tiền công. Sau khi nhận tiền, An nhận xét: “Nếu phần của mình được tăng thêm 6%”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới