Hai ô tô đi từ điểm A đến B. Xe một đi hết 1h30,xe hai đi hết 1h45.Tính vận tốc trung bình của mỗi xe và độ dài quãng đường A

Hai ô tô đi từ điểm A đến B. Xe một đi hết 1h30,xe hai đi hết 1h45.Tính vận tốc trung bình của mỗi xe và độ dài quãng đường AB.Biết rằng trong 1p cả hai đi được 1560m

1 bình luận về “Hai ô tô đi từ điểm A đến B. Xe một đi hết 1h30,xe hai đi hết 1h45.Tính vận tốc trung bình của mỗi xe và độ dài quãng đường A”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới