Hãy giúp mình câu hỏi này nhanh nhé :Số học sinh 6 ,7 ,8 ,9 tỉ lệ với các số 9,8,7,6 biết rằng số học sinh khối 6 nhiều hơn s

Hãy giúp mình câu hỏi này nhanh nhé :Số học sinh 6 ,7 ,8 ,9 tỉ lệ với các số 9,8,7,6 biết rằng số học sinh khối 6 nhiều hơn số học sinh khối 9 là 30 học sinh tính số học sinh của mỗi khốiViết một bình luận

Câu hỏi mới