hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ 4 trong 5 số sau 2;32;-4;-16;-64

hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ 4 trong 5 số sau 2;32;-4;-16;-64Viết một bình luận

Câu hỏi mới