Hoa có 3 chục quả bóng xanh và đỏ.Hoa mang cho bạn một số quả bóng, số bóng còn lại giảm đi 3 lần so với lúc đầu. Hỏi hoa còn

Hoa có 3 chục quả bóng xanh và đỏ.Hoa mang cho bạn một số quả bóng, số bóng còn lại giảm đi 3 lần so với lúc đầu. Hỏi hoa còn lại bao nhiêu quả bóng

2 bình luận về “Hoa có 3 chục quả bóng xanh và đỏ.Hoa mang cho bạn một số quả bóng, số bóng còn lại giảm đi 3 lần so với lúc đầu. Hỏi hoa còn”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Đổi 3 chục = 30
  Số quả bóng Hoa còn lại là :
      30 ÷ 3 = 10 ( quả )
          Đáp số : 10 quả
  Choiquynh
  Hoidap247
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới