Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây .Liên đội trường THCS tổ chức cho các bạn khối 7 đi trồng cây trong công viên , biết số

Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây .Liên đội trường THCS tổ chức cho các bạn khối 7 đi trồng cây trong công viên , biết số cây trồng được của 3 lớp 7A,7B,7C tỉ lệ thuận với 3,4,5.Tính số cây mà mỗi lớp trồng được biết rằng 7C trồng được nhiều hơn 7A là 30 cây.

1 bình luận về “Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây .Liên đội trường THCS tổ chức cho các bạn khối 7 đi trồng cây trong công viên , biết số”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới