Khảo sát học sinh lớp 7A có 60% học sinh thích đá bóng , 30% học sinh thích bóng chuyền, các học sinh còn lại thích chơi bóng

Khảo sát học sinh lớp 7A có 60% học sinh thích đá bóng , 30% học sinh thích bóng chuyền, các học sinh còn lại thích chơi bóng rổ
a) bao nhiêu % học sinh thích bóng rổ
b) số học sinh đá bóng gấp mấy lần số học sinh thích bóng đá
c)giả sử số học sinh thích bóng rổ là 3 học sinh thì số học sinh thích bóng đá là bao nhiêu học sinh
d) Vậy lớp 7A có bao nhiêu học sinh

1 bình luận về “Khảo sát học sinh lớp 7A có 60% học sinh thích đá bóng , 30% học sinh thích bóng chuyền, các học sinh còn lại thích chơi bóng”

 1. a) Gọi số học sinh thích bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ lần lượt là: $a,b,c$
  Ta có: $a+b+c=100%$
  Mà $a+b=90%$
  $⇒ c=100%-(a+b)=10%$
  Vậy số học sinh thích bóng rổ là 10%
  b) Ta có: $a=60%,b=10%$
  $⇒ $ $a$ gấp $c$ số lần là: $\frac{60}{10}=6$ lần
  Vậy só học sinh thích bóng đá gấp 6 lần số học sinh thích bóng rổ.
  c) Ta có:$ a=6c$
  Mà $c=3$
  $⇒c=3.6=18$ (Học sinh)
  Vậy số học sinh thích bóng đá là 9 học sinh
  d) Ta có: $c=10%; b=30%.
  $⇒ b gấp c số lần là: $\frac{30}{10}=3$lần
  $⇒ b=3c$
  Mà $c = 3$
  $⇒ b= 3.3=9$ (Học sinh).
  $⇒ a+b+c=30$ (Học sinh)
  Vậy số học sinh lớp 7A là 30 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận