Khi xát 100 kg thóc thì được 62 kg gạo.Hỏi phải xát bao nhiêu kí thóc để được 155 kí gạo

Khi xát 100 kg thóc thì được 62 kg gạo.Hỏi phải xát bao nhiêu kí thóc để được 155 kí gạoViết một bình luận

Câu hỏi mới