Khi số tự nhiên a chia cho sống tự nhiên b đc gọi là gì của số tự nhiên b? ( ngược lại nx nho) gấp lắm ạ.

Khi số tự nhiên a chia cho sống tự nhiên b đc gọi là gì của số tự nhiên b? ( ngược lại nx nho) gấp lắm ạ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới