l x l=1/4, l x l là giá trị tuyệt đối của x

l x l=1/4, l x l là giá trị tuyệt đối của x

2 bình luận về “l x l=1/4, l x l là giá trị tuyệt đối của x”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  |x|=1/4
  <=>x=+-1/4
  ___________________________________________________________________________
  Ghi nhớ:Nếu trị tuyệt đối của x = một số nào đó sẽ = +- chính số ấy.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới