Làm tính nhân a,x.2x+1 b,2x.x+3 c,-7x.6+2x d,5x.3x^2-4x+5 e,2y^3-y^2+y-4.y^2 giúp e vs ạ e cảm ơn

Làm tính nhân
a,x.2x+1
b,2x.x+3
c,-7x.6+2x
d,5x.3x^2-4x+5
e,2y^3-y^2+y-4.y^2
giúp e vs ạ e cảm ơn

2 bình luận về “Làm tính nhân a,x.2x+1 b,2x.x+3 c,-7x.6+2x d,5x.3x^2-4x+5 e,2y^3-y^2+y-4.y^2 giúp e vs ạ e cảm ơn”

 1. #wdr
  a)
  x.2x+1
  = 2x^2 +1
  b)
  2x.x+3
  = 2x^2+3
  c)
  -7x.6+2x
  = -42x+2x
  = -40x
  d)
  5x.3x^2-4x+5
  = 15x^3-4x+5
  e)
  2y^3 -y^2+y-4y^2
  = 2y^3-5y^2+y
  ÁP DỤNG:
  @ cộng, trừ các số hạng có cùng biến 
  @ nhân chia trước, cộng trừ sau

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a)$x.2x+1=2$$x^2$$+1$
  b)$2x.x+3=2$$x^2$$+3$
  c)$-7x.6+2x=-42x=2x=40x$
  d)$5x.3$$x^2$$-4x+5=15x$$^3$$-4x+5$
  e)$2y^3-y^2+y-4y^2=2y^3+y-5y^2$
  \(\left[ \begin{array}{l}sad\\lyverry\end{array} \right.\)

  Trả lời

Viết một bình luận