Làm tròn các số sau có độ chính xác 0,05% (hàng phần mười) a) 45,21 b)-395,704 hép miiiiiiiii

Làm tròn các số sau có độ chính xác 0,05% (hàng phần mười)
a) 45,21 b)-395,704
hép miiiiiiiii

2 bình luận về “Làm tròn các số sau có độ chính xác 0,05% (hàng phần mười) a) 45,21 b)-395,704 hép miiiiiiiii”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới