Làm tròn số 27,78 đến độ chính xác 0,05

Làm tròn số 27,78 đến độ chính xác 0,05

2 bình luận về “Làm tròn số 27,78 đến độ chính xác 0,05”

 1. Để kết quả làm tròn với độ chính xác là 0,05,ta làm tròn số đến hàng phần mười.
  Vì 8>5 nên kết quả làm tròn với độ chính xác là 0,05 là 27,8
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: 27,8
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Làm tròn đến độ chính xác 0,05 -> Làm tròn đến hàng phần mười
  – Vì sau chữ số hàng phần mười (7) là chữ số 8
  -> +1 vào 7
  -> Được số: 27,8
  Vậy làm tròn số 27,78 đến độ chính xác 0,05 được số 27,8

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới