Làm tròn số 291,52 với độ chính xác d = 7.

Làm tròn số 291,52 với độ chính xác d = 7.

2 bình luận về “Làm tròn số 291,52 với độ chính xác d = 7.”

  1. Giải đáp:
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     Làm tròn 291,52 với độ chính xác d = 7 . Ta có: 291,52≈290
    Chúc bạn học tốt!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới