làm tròn số 3,123456 có độ chính xác là 0,005

làm tròn số 3,123456 có độ chính xác là 0,005

2 bình luận về “làm tròn số 3,123456 có độ chính xác là 0,005”

 1. Độ chính xác 0,005 . 2=0,01 nên làm tròn đến hàng phần trăm
  – Chữ số thập phân thứ 2 của số 3,123456 là: 2
       Vì 3 < 5 ( Số 3 nằm sau số 2 )
  ⇒ 3,123456  ~~ 3,12
  Vậy, 3,123456  ~~ 3,12
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Làm tròn số với độ chính xác 0,005 là làm tròn số đến hàng phần trăm
  ⇒3,123456≈3,12
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới