làm tròn số 6,(29) đến hàng phần mười

làm tròn số 6,(29) đến hàng phần mười

2 bình luận về “làm tròn số 6,(29) đến hàng phần mười”

 1. Có: 6,(29)= 6,292929….
  Hàng phân mười là số: 2
  Có: 9> 5 
  ⇒ 6,(29) ~~ 6,3
  Vậy, làm tròn số 6,(29) đến hàng phần mười là: 6,3
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới