làm tròn số 76 321 378 với độ chíng xác 5 000

làm tròn số 76 321 378 với độ chíng xác 5 000

2 bình luận về “làm tròn số 76 321 378 với độ chíng xác 5 000”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Làm tròn số 76321378 với độ chính xác 5000
  => Làm tròn số 76321378 đến hàng chục nghìn.
  Ta có:
  76321378 ≈ 76320000
  Quy ước:
  – Số sau số làm tròn ≥ 5 thì số làm tròn thêm một đơn vị và bỏ các số hạng còn lại.
  – Số sau số làm tròn < 5 thì giữ nguyên số làm tròn và các số hạng còn lại=0.
  $\text{@Zan}$
  #trangqt2010
  $\textit{Chucbanhoctot!!}$
  _shining stars_

  Trả lời
 2. Làm tròn với độ chính xác là 5000:
  76 321 378~~763214
  _____________________________________
  Cách giải :
  Nếu phía sau số cần làm tròn lớn hơn 5 thì tăng số cần làm tròn 1 đơn vị và bỏ các số phía sau
  Nếu phía sau số cần làm tròn nhỏ hơn 5 thì số cần làm tròn giữ nguyên và bỏ các số phía sau
  Nếu phía sau số cần làm tròn bằng 5 thì tăng số cần làm tròn 1 đơn vị hoặc giữ nguyên và bỏ các số phái sau

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới