m^2-4m-4 tìm `min` ………………………

m^2-4m-4 tìm `min` ………………………Viết một bình luận

Câu hỏi mới