mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố

mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tốViết một bình luận

Câu hỏi mới