Mẹ có 10 quyển vở mẹ chưa cho hai anh em mẹ muốn chia cho anh nhiều hơn em 2 quyển em hãy giúp mẹ chia số vở đó cho

Mẹ có 10 quyển vở mẹ chưa cho hai anh em mẹ muốn chia cho anh nhiều hơn em 2 quyển em hãy giúp mẹ chia số vở đó cho hai anh emViết một bình luận

Câu hỏi mới