mn giúp mình với : A = 7 / 2x – 3

mn giúp mình với : A = 7 / 2x – 3

2 bình luận về “mn giúp mình với : A = 7 / 2x – 3”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để A nguyên thì 7 \vdots 2x-3
  => 2x-3 in Ư(7)={-7;-1;1;7}
  => 2x in {-4;2;4;10}
  => x in {-2;1;2;5}
  Vậy x in {-2;1;2;5} thì A nguyên

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để A nguyên thì 7\vdots2x-3
  ⇒2x−3∈Ư(7)={−7;−1;1;7}
  ⇒x∈{−2;1;2;5}
  Vậy x={−2;1;2;5}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới