Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 3 m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùn

Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 3 m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước thì mực nước của bể dâng cao 0,8 m. a) Tính chiều rộng của bể nước b) Người ta đổ thêm 60 thùng nước thì đầy bể. Hỏi bể nước cao bao nhiêu mét?
Giải thích dễ hiểu nữa

2 bình luận về “Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 3 m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùn”

 1. Bài giải: 
  a) Thể tích của 120 thùng nước là:
  120×20=2400(l)=2.4(m3)
  Chiều rộng của bể nước là:
  2.4:(3×0.8)= 1(m) 
  b) Thể tích của 60 thùng nước là:
  20=1200(l)=1.2(m3)
  Do người ta đổ thêm 60 thùng nước nữa thì đầy bể, nên thể tích của bể là:
  2.4+1.2=3.6(m3) 
  Chiều cao của bể là:
  3.6:(3×1)=1.2(m)
  Giải đáp: A) Chiều rộng của bể nước là 1m.
               B) Chiều cao của bể nước là 1.2m.

  Trả lời
 2. Giải đáp & Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tóm tắt 
   Chiều dài a = 3 m 
  Đổ 120 thùng 20 lít →Chiều cao $ c_1 $ = 0,8 m
  _____________________
  a)  chiều rộng b = ? 
  b) Chiều cao bể nước $ c_2 $  = ? 
                                Giải 
  a) Thể tích nước trong bể 
   $ V_1 $ = 20 * 120 = 2400 lít = 2,4  m³
  $ V_1$ = a * b *$  c_1$  hay 2,4 = 3 * b * 0,8
  ⇒Chiều rộng của bể nước 
  b = $ V_1 $ : (  a *$  c_1 $) = 2,4 : ( 3 * 0,8 ) = 0,64 (m) 
  b) Thể tích nước trong bể để bể đầy 
  V = $V_1 $+$ V_2 $= 2400 + 60 * 20 = 2520 lít = 2,52 m³
  V = a * b * $c_2 $hay 2,52 = 3 * 0,64 * $c_2 $
  ⇒ Chiều cao bể nước 
  $c_2 $= 2,52 : ( 3 * 0,64 ) = 1,3135 (m) 
  Vậy chiều rộng của bể nước : 0,64 m 
         chiều cao của bể nước : 1,3135 m 
   • Cho tớ xin câu trả lời hay nhất 
   • FB Đỗ Minh Tiển 

  Trả lời

Viết một bình luận