Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 3/4 bể đang chứa nước. hỏi phần bể không chứa nước là bao nhiêu

1 bình luận về “Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết”

 1. Giải đáp: $7\,\,500$ lít
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thể tích của bể nước là:
  $4.3.2,5=30{{m}^{3}}$
  Đổi $30{{m}^{3}}=30\,\,000d{{m}^{3}}$
  Số lít nước có trong bể là:
  $30\,\,000\cdot \dfrac{3}{4}=22\,\,500$ lít
  Phần bể không chứa nước là:
  $30\,\,000-22\,\,500=7\,\,500$ lít

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới