Một chiếc thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài = 50 cm, chiều rộng = 40 cm, chiều cao là 10 cm. Biết rằng, người ta đã cắt bê

Một chiếc thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài = 50 cm, chiều rộng = 40 cm, chiều cao là 10 cm. Biết rằng, người ta đã cắt bên trong thùng là hình lập phương có cạnh là 7 cm.
a) Tính thể tích thùng HHCN
b) Tính thể tích sau khi cắt

2 bình luận về “Một chiếc thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài = 50 cm, chiều rộng = 40 cm, chiều cao là 10 cm. Biết rằng, người ta đã cắt bê”

 1. @Muz
  a) Thể tích thùng hình hộp chữ nhật:
                 50 . 40 . 10 = 20000 (cm³)
  b) Thể tích phần bị cắt hình lập phương là:  
                 7³ = 343 (cm³)
        Thể tích thùng sau khi bị cắt:
                 20000 – 343 = 19657 (cm³)
  Công thức:
  Tính thể tích hình hộp chữ nhật:
  Thể tích = Dài × rộng × cao
  V = a × b × c
  Tính thể tích hình lập phương:
  Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh hoặc cạnh³
  V = a × a × a hoặc a³

  Trả lời
 2. a)
  Thể tích hình hộp chữ nhật
   40 * 50 * 10 = 20 000 ( cm^3)
  b)
   Thể tích hình lập phương
   7^3 = 343 ( cm^3)
  Thể tích hình  hình hộp chữ nhật khi bị cắt là
   ( 40*50*10) – 343 = 19657(cm^3)
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới