Một công nhân làm 20 sản phẩm trong 30 phút. Hỏi trong 75 phút người ta làm được bao nhiêu sản phẩm.

Một công nhân làm 20 sản phẩm trong 30 phút. Hỏi trong 75 phút người ta làm được bao nhiêu sản phẩm.

2 bình luận về “Một công nhân làm 20 sản phẩm trong 30 phút. Hỏi trong 75 phút người ta làm được bao nhiêu sản phẩm.”

 1. Trong 75 phút người công nhân đó làm được số sản phẩm là:
  75.20/30=50 (sản phẩm) (Vì số phút và dụng cụ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có tỉ lệ
  Đáp số :50 sản phẩm
   

  Trả lời
 2. 30 phút gấp số lần 15 phút là:
  30:15=2(lần)
  15 phút 1 công nhân làm được số sản phẩm là:
  20:2=10(sản  phẩm)
  75 phút gấp số lần 15 phút là:
  75:15=5(lần)
  75 phút 1 công nhân làm được số sản phẩm là:
  10.5=50(sản  phẩm)
  Vậy 75 phút 1 công nhân làm được 50 sản phẩm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới