một cửa hàng giamr giá 8% cho 1 dòng máy tính. hỏi giá của mt sau khi giảm giá là bn, bt giá niêm yết là 5000 000 đồng

một cửa hàng giamr giá 8% cho 1 dòng máy tính. hỏi giá của mt sau khi giảm giá là bn, bt giá niêm yết là 5000 000 đồng

2 bình luận về “một cửa hàng giamr giá 8% cho 1 dòng máy tính. hỏi giá của mt sau khi giảm giá là bn, bt giá niêm yết là 5000 000 đồng”

 1. Giải đáp:
  Số tiền được giảm giá của máy tính là:
  5 000 000 x 8/100= 400 000(đồng)
  Giá của máy tính sau khi giảm giá là:
  5 000 000−400 000=4 600 000(đồng)
  Đáp số: 4 600 000 đồng.
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giá của máy tính sau khi giảm giá là:
  5 000 000 – 5 000 000 . 8% = 4 600 000 (đ)
  Vậ giá của máy tính sau khi giảm giá là 4 600 000 đồng
  $#Gwatin$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới