một hồ cá có dạng hình lập phương có độ dài cạnh 60m

một hồ cá có dạng hình lập phương có độ dài cạnh 60m
a)Tính diện tích xung quanh của hồ cá b) Em hãy tính xem cần phải đổ vào hồ cas bao nhiêu lít nước,biết rằng để đảm bảo an toàn khi sử dụng ,lượng nước tối đa cho phép đổ vào hồ cá chiếm 3/4 thể tích hồ(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

1 bình luận về “một hồ cá có dạng hình lập phương có độ dài cạnh 60m”

 1. a) Diện tích xung quanh hồ cá là:
  60 . 4 =240 (m^2)
  b)
  Thể tích hồ cá là:
  60 . 60 .60 =216000(m^3) = 216000000(l)
  Lượng nước trong hồ cá là:
  216000000 xx3/4 =162000000 (l)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới