Một hộp sữa có dạng hình hộp chữ nhật vs các kích thước của đáy dưới 4cm,5cm, và chiều cao 12cm a, tính thể tích của hộp sữa

Một hộp sữa có dạng hình hộp chữ nhật vs các kích thước của đáy dưới 4cm,5cm, và chiều cao 12cm a, tính thể tích của hộp sữa đó b, tính diện tích giấy cartton dùng để lm vỏ hộp sữa (coi như phần mép hộp ko đánh kể ) giúp mik với mai mik nộp rồi ạ

2 bình luận về “Một hộp sữa có dạng hình hộp chữ nhật vs các kích thước của đáy dưới 4cm,5cm, và chiều cao 12cm a, tính thể tích của hộp sữa”

 1. Thể tích của hộp sữa là:
      4 x 5 x 12 = 240 ( cm3)
  Diện tích giấy cartton dùng để lm vỏ hộp sữa là:
     ( 4+5)x2x12= 216 (cm2)
              Đáp số: Thể tích 240 cm3
                            Diện tích giấy 216 cm2
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a) 240cm^3
  b) 256cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Thể tích của hộp sữa là:
  4.5.12=240 (cm^3)
  b) Diện tích giấy cartton dùng để làm vỏ hộp sữa là:
  2.12.(4+5) + 2.4.5=256 (cm^2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới