một khối gỗ dạng hình hộp chứ nhất có chiều dài 50cm, chiều rộng 4dm, chiều cao 3dm, tính diện tích toàn phần, thể tích của k

một khối gỗ dạng hình hộp chứ nhất có chiều dài 50cm, chiều rộng 4dm, chiều cao 3dm, tính diện tích toàn phần, thể tích của khối gỗ

2 bình luận về “một khối gỗ dạng hình hộp chứ nhất có chiều dài 50cm, chiều rộng 4dm, chiều cao 3dm, tính diện tích toàn phần, thể tích của k”

 1. Đổi 50cm=5dm
  Diện tích xung quanh của khối gỗ là :
  (5+4)×2×3=54(dm²)
  Diện tích toàn phần của khối gỗ là :
  54+2×5×4=94(dm²)
  Thể tích của khối gỗ là :
  5×4×3=60(dm³)
  Đáp số 94dm²
               60dm³

  Trả lời
 2. Đổi 50 cm = 5 dm
  Diện tích xung quanh miếng gỗ là : 
  (4 + 5) . 2 . 3 = 54 (dm^2)
  Diện tích 1 mặt đáy là : 
  4 . 5  = 20 (dm^2)
  Diện tích toàn phần miếng gỗ là : 
  54 + 20 . 2 = 94 (dm^2)
  Thể tích khối gỗ là : 
  5 . 4 . 3 = 60 (dm^3)
  Vậy diện tích toàn phần và thể tích khối gỗ lần lượt là 94 dm^2 và 60 dm^3
  Sxq hình hộp chữ nhật : (a + b) . 2 . h
  Stp hình hộp chữ nhật là : Sxq + S đáy .2
  Thể tích hình hộp chữ nhật : a . b . c
  @Christian

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới