Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 300m2 , 2 cạnh tỉ lệ với 4 và 3 . Tính chiều dài chiều rộng khu vườn và chu vi khu

Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 300m2 , 2 cạnh tỉ lệ với 4 và 3 . Tính chiều dài chiều rộng khu vườn và chu vi khu vườn
giúp mình với ạ mình đang cần gâppppViết một bình luận

Câu hỏi mới