Một mấy cày có đường kính của bánh xe trước là 0,8m và của bánh xe sau là 1,2m. Trên đường từ nhà đến ruộng, bánh xe sau quay

Một mấy cày có đường kính của bánh xe trước là 0,8m và của bánh xe sau là 1,2m. Trên đường từ nhà đến ruộng, bánh xe sau quay 600 vòng, thì bánh xe trước quay bao nhiêu vòng?
Em đang cần gấp ạ!

1 bình luận về “Một mấy cày có đường kính của bánh xe trước là 0,8m và của bánh xe sau là 1,2m. Trên đường từ nhà đến ruộng, bánh xe sau quay”

 1.                                                                         Giải:
  Gọi số vòng bánh xe trước quay là: x (x>0)
  @ Vì quãng đường hai bánh xe đi được là như nhau nên số vòng quay bánh xe tỉ lệ nghịch với đường kính bánh xe
  Do đó, ta có:
          0,8 .x= 1,2.600
  ⇒ x=(1,2. 600)/(0,8)
  ⇒ x=900
  Vậy, 900 là số vòng bánh xe trước quay trên quãng đường từ nhà đến ruộng
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới