Một người đi từ A đến B và D = 50 km/h thì mất 1 giờ 30 phút Hỏi nếu đi với y bằng 40 km/h thì mất bao lâu

Một người đi từ A đến B và D = 50 km/h thì mất 1 giờ 30 phút Hỏi nếu đi với y bằng 40 km/h thì mất bao lâuViết một bình luận