một ô tô khách đi từ Sóc Trăng đến thành phố Hồ Chí Minh hết 5 giờ. hỏi ô tô khách đó đi từ Sóc Trăng đến thành phố Hô Chí Mi

một ô tô khách đi từ Sóc Trăng đến thành phố Hồ Chí Minh hết 5 giờ. hỏi ô tô khách đó đi từ Sóc Trăng đến thành phố Hô Chí Minh hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc bằng 1,2 lần vận tốc cũ
GIÚP MÌNH VỚI MNViết một bình luận

Câu hỏi mới