một ôtô chạy từ Ađến B với vận tốc 60km/h thì mất 4 giờ. hỏi ôtô đó chạy từ A đến B với vận tốc 45 km thì mất bao nhiêu thời

một ôtô chạy từ Ađến B với vận tốc 60km/h thì mất 4 giờ. hỏi ôtô đó chạy từ A đến B với vận tốc 45 km thì mất bao nhiêu thời gianViết một bình luận

Câu hỏi mới