Một quả trứng đà điểu làm món trứng trắng tương đương với 24 quả trứng gà. Với 6 quả trứng gà đủ làm món trứng tráng cho 5 ng

Một quả trứng đà điểu làm món trứng trắng tương đương với 24 quả trứng gà. Với 6 quả trứng gà đủ làm món trứng tráng cho 5 người ăn. Hỏi cần bao nhiều quá trứng đã điều làm món trứng trắng cho 100 người ănViết một bình luận

Câu hỏi mới