Nâng cao: Bốn người thợ sửa 20m đường trong 1,5 giờ. Hỏi trong 3 giờ, 8 người thợ sửa được bao nhiêu mét đường

Nâng cao: Bốn người thợ sửa 20m đường trong 1,5 giờ. Hỏi trong 3 giờ, 8 người thợ sửa được bao nhiêu mét đường ( biết các thợ sửa có cùng năng suất )?
giúp mình làm bài này, đc 50đ nha!!!!Viết một bình luận

Câu hỏi mới