Nếu điểm M thuộc đường trung trực d của đoạn thẳng AB thì: A. MA MB B. M cách đều A và B C. ???? ???????? tại M D. M là trung điể

Nếu điểm M thuộc đường trung trực d của đoạn thẳng AB thì:
A.
MA MB
B. M cách đều A và B C. ???? ???????? tại M D. M là trung điểm của AB

1 bình luận về “Nếu điểm M thuộc đường trung trực d của đoạn thẳng AB thì: A. MA MB B. M cách đều A và B C. ???? ???????? tại M D. M là trung điể”

Viết một bình luận