nếu x-y=-1 và x-y=5 thì z-x= bao nhiêu? trả lời giúp mink vs ạ mink đang cần gấp ạ

nếu x-y=-1 và x-y=5 thì z-x= bao nhiêu?
trả lời giúp mink vs ạ
mink đang cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới